Ejendomsudvikling


Ejendom danner rammerne for virksomhed, og er i den henseende interessant.

Producenter erhverver eller opfører som regel bygningssmasse ud fra behov om aktiviteter og vækst.

Investorer erhverver eller opfører som regel bygningssmasse ud fra en model om afkast.

IOPD arbejder med konsekvensenanalyser i relation til opførelse / omdannelse af bygningsmasse. Hvor erhvervelse eller frasalg af ejendomme / grunde sker, vil der ofte være konsekvenser der ikke er taget højde for.

Rammerne for omdannelse / opførelse af bygningsmasse er med til at give væsentlige input til ideoplæg og projektforslag. IOPD finder rammerne og har erfaring med hvordan de påvirkes.

Ideoplæg og projektforslag til omdannelse og opførelse, er også en af vores styrker. Vi har et godt kendskab til markedet.


Prøv os og bliv positivt overrasket, det betaler sig.

Industry Optimizing & Property Development Tlf. 7026 4027