Servicering af anlæg

Vi kan tilbyde dig service af dine anlæg, bygninger og udenomsarealer.

Nedenstående eksempler på nogle af vores områder. Du er velkommen til at kontakte os for en nærmere snak
om behov for service.

 • Offentlige forsyninger, vand, varme, elektricitet, udledning
 • Ventilation og køling
 • Tankanlæg
 • Vandrensning, destillation
 • Trykluft, procesluft
 • Elinstallation
 • Bygningsautomation og styringer
 • Procesanlæg, produktionsanlæg
 • Produktionsmiljøer, renrum, steril
 • Vaskeudstyr
 • Nødanlæg
 • Kraftvarme og distribution
 • Maritime anlæg og enheder


Industry Optimizing & Property Development Tlf. 7026 4027